کاربرد الیاف نساجی طبیعی پنبه

الیاف طبیعی همچون پنبه در صنعت نساجی، کاربرد فوق العاده ای دارند و این امر نشان می دهد تولید چنین محصولی در درجه اهمیت بالایی قرار دارد.
یکی از مهمترین الیاف طبیعی، پنبه است. گرچه الیاف نایلون همچون پلی استر توانسته اند در زمینه هایی گوی سبقت را از الیاف طبیعی بربایند اما می تواند ادعا نمود که هنوز هم پنبه یکی از باارزش ترین انواع الیاف طبیعی است.
اگر بخواهیم به ساختار الیاف پنبه دقیقتر نگاه کنیم لازم است که آن را در گروه الیاف سلولزی جای دهیم.
الیاف پنبه کاربردهای گسترده ای هم دارند که می توان به ذکر آنها پرداخت.

انواع الیاف پنبه

خوب است ابتدا قبل از پرداختن به کاربردهای الیاف پنبه، نگاهی به انواع آنها داشته باشیم و رده بندی شان را ذکر کنیم.
لیف های پنبه را می توان در سه گروه زیر جای داد:

  • الیاف پنبه لینت را گرانترین نوع موجود می دانند که کیفیتی فوق العاده دارد.
  • الیاف پنبه لینتر محصولاتی حد وسط هستند.
  • الیاف پنبه لینیت که در دسته الیاف بازیافتی می توان آنها را جای داد و در صنایع پر کردنی، کاربرد خوبی دارند.
  • کاربرد الیاف پنبه

مهمترین کاربرد الیاف پلی استر در صنعت نساجی است. صنایع مختلفی الیاف گوناگون را به خدمت می گیرند اما بیشتری مصرف لیف های پنیه در نساجی به چشم می خورد.

از جمله اساسی ترین زمینه های کاربردی الیاف پنبه، می توان موارد زیر را برشمرد:
نرم و لطیف بودن پنبه باعث استفاده از آن در تولید لباس کودکان، حوله و دیگر محصولات همچون لباس زیر می شود.
الیاف پنبه برای تهیه پارچه مخمل نیز کاربرد خوبی دارند.

از الیاف پنبه در راستای تولید محصولاتی همچون کالای خواب، به دفعات استفاده می گردد که در این خصوص می توان برای مثال به پتوها اشاره داشت.
ترکیب الیاف پنبه با دیگر الیاف (چه طبیعی و چه مصنوعی) تولیدات دیگری را نتیجه می دهد که یکی از قابل توجه ترین آنها، پارچه های کشباف هستند.