پرفروش ترین الیاف پلی استر سالید

الیاف پلی استر سالید برای چه مصارفی کابرد دارند؟ الیاف پلی استر سالید جزء الیاف پرفروش در صنعت فرش و نساجی می باشد.

از الیاف طبیعی در صنعت خواب برای پر کردن بالشت، لحاف و تشک استفاده می شوداز الیاف پلی استر به عنوان ماده اولیه منسوجات نبافته استفاده می شود. الیاف پلی استر سالید یکی از پرفروش ترین الیاف صنعتی در کشور می باشد در زمانهای گذشته در صنعت فرش از الیاف اکریلیک برای تهیه نخ فرش استفاده می شد اما امروزه این الیاف جای خود را به الیاف پلی استر داده اند.