واردات الیاف پلی استر یزد

انواعی از الیاف پلی استر توسط شرکت الیاف گستر در شهر یزد تولید و به سایر نقاط کشور وارد می شوند.
کارخانه های بسیاری در شهر یزد وجود دارند که مشغول تولید الیاف طبیعی مختلف از جمله پلی استر هستند.

به طوری کلی الیاف نایلون به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند که برای ساخت پارچه از آنها استفاده می شود. الیاف پلی استر جزء الیاف مصنوعی به شمار می آید که در صنعت نساجی و پوشاک از آن استفاده می شود. بسیاری از الیاف پلی استر که در استان یزد تهیه می شوند به سایر نقاط کشور وارد می شوند.