واردات الیاف طبیعی آندیا

واردات الیاف طبیعی آندیا در چه زمینه هایی است؟ چرا آندیا اقدام به واردات پوشاک تولید شده با الیاف طبیعی کرده است؟

پوشاک الیاف پلی استر آندیا یکی از زیر مجموعه های شرکت سبز باستان است که در زمینه فروش انواع پوشاک فعالیت دارد. این فروشگاه برای بهبود کیفیت اجناس خود و ارضای نیاز مصرف کننده اقدام به واردات انواع پوشاک تولید شده با الیاف طبیعی نموده است.