نمایندگی الیاف پلی استر زنجان

در بسیاری از شهرهای ایران از جمله زنجان شرکت های تولید پلی استر موجود می باشد که انواع مختلفی از این الیاف را از طریق نمایندگی ها در سطح کشور پخش می کند.
یکی از اهداف اساسی تولید الیاف مصنوعی جایگزینی برای الیاف طبیعی می باشد. به دلیل مشکلات کاشت پنبه و قیمت بالای آن الیاف پلی استر در ایران رشد چشم گیری داشته است. در سیستم تولید الیاف استیپل سعی کردند الیاف را طوری بسازند که به راحتی جایگزین الیاف طبیعی شود. شرکت های مختلفی در زمینه تولید الیاف مصنوعی در استان زنجان فعالیت دارند و با اخذ نمایندگی هایی در سطح کشور توانسته است این الیاف را در سطح شهرها به صورت عمده پخش کند.

منبع: پوشاک ایرانی