نمایندگی الیاف طبیعی چلیپا

آیا نمایندگی الیاف طبیعی چلیپا می‌تواند بر اقتصاد دولت تأثیری داشته باشد متن زیر پاسخ کامل این سؤال را شرح داده است پس می‌توانید به آن مراجعه کنید .

واردات الیاف است و به داخل کشور می‌تواند کار کارخانه‌ها را مختل سازد که این امر می‌تواند ضربه بسیار مهلکی بر تولیدکنندگان بزند که بسیار مخرب است. نمایندگی الیاف نایلون چلیپا کمک مینماید که این محصول تازه وارد شده به بازار به خوبی شناخته شود و جایگاه خود را پیدا نماید.