معرفی بهترین مرکز عرضه دفتر صد برگ اقتصادی با تخفیفات استثنایی!

اولین چیزی که باید بگویم این است که این مقاله بر اساس نحوه سازماندهی یک دفتر روزانه است که در آن هر دو کار، یادگیری، یادآوری ها و سایر اطلاعات مرتبط را یادداشت می کنید.

به طور منطقی، از دفترها می توان برای موارد مختلفی استفاده کرد: یادداشت برداری، خلاصه سازی، تهیه فهرست، طراحی و غیره است.

ما ممکن است بخواهیم آن را منحصرا برای یک چیز باشد. در این مورد، ما به روشی نیاز نداریم ما در مورد یک دفترچه یادداشت صحبت می کنیم که باید در خدمت همه کارهایمان باشد.

وقتی صحبت از راه اندازی یک دفتر صد برگ می کنیم، ساده به نظر می رسد، درست است، با این حال، مدت زیادی بود که دفترچه هایم را نیمه کاره رها می کردم.

زیرا نمی توانستم اطلاعات لازم را در آنها جمع آوری کنم یا شاید مشکل در جمع آوری اطلاعات نیست، بلکه در یافتن بعداً آن است ؟

دفتر

به هر حال، این باعث شد تا یک روش کاری ایجاد کنم که به من امکان می دهد اطلاعات را به طور مؤثر جمع آوری کنم و سپس از آن در پروژه های دیگر استفاده کنم.

احتمالاً این آخرین نکته مهم ترین است زیرا اطلاعات تا زمانی که نتوانیم از آن در زمینه های دیگر استفاده کنیم تبدیل به دانش نمی شود.

یعنی اگر آنچه را که آموخته ایم به کار نبریم، اطلاعات فقط اطلاعات خواهد بود، دانش نخواهد بود، وقتی آن را در پروژه دیگری به کار می بریم، آن را به ارزش تبدیل می کنیم.

همانطور که گفته شد، اولین چیزی که باید در نظر داشت این است که به راحتی می توان ایده «استفاده ازدفتر» را با «هدف گیری» اشتباه گرفت.

گویی وقتی کسی دفترچه ای را در دستانمان می گذارد تنها چیزی که باید به آن فکر کنیم این است که چگونه آن را پر کنم؟، در حالی که در واقع هدف یک دفتر یادداشت کردن نیست، بلکه استفاده از اطلاعات مربوطه است.

در آینده درک این موضوع مهم است، زیرا به ما امکان می دهد از یک سناریوی هرج و مرج به سناریوی بهره وری برویم.