محصولات انواع الیاف طبیعی

انواع الیاف طبیعی منشاء تولید محصولات فراوانی هستند که برخی از آنها جزو نیازهای ضروری بشر به شمار می روند.
تا چه اندازه با کاربرد الایف طبیعی آشنایی دارید؟ به پیرامون خود نگاهی بیاندازید. چند مورد از اشیاء اطراف شما با الیاف تهیه شده اند؟
شاید اولین محصول ساخته شده با الیاف که می توان از آن نام برد، پوشاک باشد. البته ابتدا پارچه به عنوان یکی از تولیدات الیاف به شمار می رود و سپس محصولات دیگر از آن به دست می آیند.
پرده اتاق شما، فرش زیر پایتان، لباسی که پوشیده اید، همگی اینها می توانند از الیاف پلی استر مختلف، تهیه شده باشند. البته الیاف مصنوعی کاربردی بسیار گسترده تر دارند و نمی توان به آسانی از آنها نام برد.

محصولات الیاف طبیعی

شماری از محصولات الیاف نایلون، پشمی هستند. در واقع الیاف حیوانی، منشاء تولید آنها می باشد. انواع پوشاک، زیر انداز و حتی مواد پر کردنی بالش و تشک را می توان در این خصوص نام برد. در واقع پوشش بیشتر حیوانات همچون گوسفند و بز، در دسته الیاف طبیعی قرار می گیرند.

برخی از الیاف طبیعی گیاهی همچون پنبه و کتان هم منجر به تولید محصولات مشابه می شوند. البته تعدادی از الیاف حیوانی همچون ابریشم خیلی بااهمیت و گران قیمت هستند برای همین در تولید محصولات خاص از آنها استفاده می شود. شاید بتوان گفت که الیاف ابریشم از گران ترین انواع در نوع خود به شمار می روند.

بیشتر بخوانید: پنبه سفید

مصرف الیاف طبیعی فقط به موارد فوق خاتمه پیدا نمی کند. تولید دیگر محصولات همچون طناب را می توان با کمک الیافی نظیر کنف، به انجام رساند. علاوه بر اینها ترکیب الیاف طبیعی با الیاف مصنوعی، به فرآورده های دیگری ختم می شود که دامنه آنها بسیار گسترده تر است.