قیمت نخ پنبه طبیعی 30 هندی

نخ پنبه طبیعی گر چه داخل کشور هم تولید می شود اما یک محصول وارداتی نیز به شمار می آید که نمره 30 نوع هندی آن قیمت خوبی در بازار دارد.
نخ پنبه از انواع نخ طبیعی محسوب می گردد که با جای گرفتن در گروه الیاف گیاهی، معرف کیفیت خود می باشد.
می توان بیان داشت که الیاف نخ پنبه در جایگاه نخست از نظر حجم مصرفی در جهان هستند و بدیهی خواهد بود که نخ پنبه هم وضعیتی مشابه داشته باشد.
بر همین اساس است که پنبه همچنان در نقاط مختلف دنیا از جمله کشور هند، کاشته و برداشت می شود تا به نیازی که در جهان برای نخ طبیعی پنبه وجود دارد، پاسخی مناسب داده شود. اما رتبه بندی در این محصول به چه شکل است؟ این سوالیست که پاسخ آن چگونگی تعیین قیمت نخ پنبه را هم مشخص می کند.

نخ پنبه نمره 30

نخ ها اعم از انواع طبیعی و مصنوعی دارای نمره ای هستند که گویای کیفیت در آنها می باشد.
نمره عددی است که نسبت طول نخ به وزن آن را بیان می دارد.
در این نمره گذاری واحد طول بر حسب متر و واحد وزن بر اساس گرم است.

نخ پنبه هندی

برای ساده تر شدن موضوع اجازه دهید مثالی را با نخ پنبه ای 30 که کیفیت بالایی هم دارد، پیش ببریم.
برای هر نوع نخ ابتدا یک گرم را جدا می کنند. طول یک گرم از هر نخ، نمره اش را تعیین می کند. بدین ترتیب به نخی که وزن یک گرم از آن، طولی برابر با 30 متر داشته باشد، نخ نمره 30 می گویند.

نخ پنبه هندی

در میان انواع نخ پنبه در بازار جهانی، تولیدات نخ پنبه هندی، فراوان به چشم می آیند و زیاد هم به فروش می رسند.
یکی از علل این امر قیمت خوب است و مسئله دیگر را می توان حجم بالای تولید دانست که از نظر بحث تامین، خریدار را راضی نگه می دارد.
در بازار داخلی ایران هم نخ پنبه هندی، زیاد وجود دارد و بسیاری از تولیدی های وابسته به این محصول، از خریدش استقبال می کنند.
منبع: پوشاک ایرانی