قیمت نخ ابریشم طبیعی

آیا از اوضاع بازار نخ و انواع آن از جمله نخ پنبه طبیعی و مصنوعی اطلاع دارید؟ به عنوان مصرف کننده عمده نخ محصولات داخلی و ایران را تائید می کنید یا بر آن نخ ابریشم وارداتی را ترجیح خواهید داد؟
تا جندین سال پیش ایران یکی از ابرقدرت های تولید نخ ابریشم بود و ابریشم طبیعی را با تیراژ و تناژ بالایی به کشور های اروپایی به همراه پوشاک ابریشمی صادر می کرد.

متاسفانه با به وجود آمدن مشکلات تحریم و مسائل جانبی هزینه های اولیه تولید پیله ابریشم و سپس نخ آن به شدت افزایش یافت و روز به روز بر میزان واردات انواع نخ اضافه میشود.

نخ ابریشم طبیعی

اما آیا پنبه سفید که از طریق راه های مختلف چتر بازی به کشور وارد می شود در مقایسه با تولید داخلی نخ ابریشم یکی است؟
کیفیت این دو را به چه شکل ارزیابی و بررسی می کنید؟

از نظر کارشناسی و تخصصی ابریشم طبیعی ایران در برترین کیفیت بازار جهانی است و نمونه های وارداتی یارای رقابت با آن را را ندارند، پس اگر از نظر هزینه اولیه مشکلی نداشته و توان مالی دارید برای محصولاتی که قرار است به وسیله مواد اولیه نخ تولید گردند شما نخ ابریشم ایرانی را خریداری کنید.