قیمت روز الیاف پلی استر کتان تایپ

الیاف پلی استر کتان تایپ به علت برخورداری از ساختار ویژه و منحصر به فردی که دارا هستند در انواع مصارف متعدد قابل استفاده می باشند و با قیمت روز در دسترس قرار گرفته اند.
قیمت روز انواع الیاف پلی استر کتان تایپ بسیار مناسب می باشد و همین عامل سبب شده تا بتوان از این الیاف در مصارف متعددی استفاده نمود. الیاف پلی استر کتان تایپ در طیف بسیار گسترده ایی از رنگ های مختلف تولید شده اند و همین عامل سبب شده که تمامی افراد بتوانند از آن ها استفاده نمایند. الیاف پلی استر کتان تایپ در مصارف بسیار مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند و از پرکاربردترین الیاف پلی استر موجود محسوب می شود. الیاف پلی استر کتان تایپ از جمله مقاوم ترین و بهترین الیاف مصنوعی محسوب می شوند.
منبع: پوشاک ایرانی