قیمت انواع الیاف طبیعی گیاهی

انواع الیاف طبیعی در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند که یک شاخه بااهمیت از آنها، گیاهی می باشد لذا قیمت محصولات موجود در این رده برای صنعت نساجی بسیار مهم است.
الیاف را می توان در دسته بندی های گوناگونی قرار داد که همیشه شاخص چگونگی تولید، در این گروه بندی، حرف اول را می زند و بیشترین نقش تعیین کننده را برای قیمت نیز دارد.
الیاف را در کلی ترین حالت می توانیم به 2 گروه طبیعی و مصنوعی تفکیک کنیم که در این نوشتار قرار است نوعی از انواع طبیعی را شرح دهیم.

انواع الیاف طبیعی گیاهی

الیاف پلی استر، انواعی هستند که در ساخت آنها از گیاهان استفاده می شود و برای تولید آنها شاهد به کارگیری مواد شیمیایی نیستیم.
مهمترین این الیاف طبیعی عبارت هستند از:

  • پنبه (که در بالاترین درجه اهمیت قرار داد)
  • کتان (البسه زیادی با آن تولید می گردد)
  • چتایی (کاربردهای گسترده آن در خصوص تولید کیسه و غیره می باشد)
  • کنف (به صورت ترکیبی با الیاف دیگر زیاد استفاده می شود)

بدین ترتیب این الیاف نایلون پر اهمیت، پس از تولید و طی نمود مراحل آماده سازی خود، در صنعت های نساجی و موارد وابسته، به کار گرفته می شوند.

قیمت انواع الیاف گیاهی

حال که پیرامون مهمتربن انواع الیاف طبیعی گیاهی دانستیم، خوب است که نسبت به قیمت این محصولات هم مطلع گردیم.

الیاف طبیعی مصرفی جهانی دارند لذا تولید آنها خیلی مهم شمرده می شود. حتی این محصول برای برخی کشورها به در بالاترین ارزش اقتصادی قرار می گیرد و لذا بر اهمیت قیمت آن اضافه می کند.

هر نوع از الیاف گیاهی می توانند بهای متفاوتی داشته باشند و میزان تولید، دشواری تهیه آنها ضمن کاربردشان، بر قیمت نهایی هر یک، موثر واقع می شود.