فروش نخ بخیه طبیعی سیلک جراحی

یکی از انواع نخ پنبه پرکاربرد که حتما باید دارای جنس طبیعی باشد، نخ بخیه جراحی سیلک است که فروش آن به عنوان یکی از تجهیزات مورد نیاز پزشکی انجام می شود.
هر چه در ارتباط با سلامتی بدن انسان باشد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. این مسئله در خصوص پنبه جراحی نیز بروز فوق العاده ای دارد و می تواند به شدت سلامت فرد را تحت تاثیر قرار دهد.
نخ جراحی سیلک مرسوم ترین نوعی می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد. در دسته بندی نخ های طبیعی، می توان این محصول را به عنوان انواع حیوانی قلمداد نمود. علت این امر هم منشاء تولید پنبه سفید سیلک است که از لاروهای کرم ابریشم نتیجه می شود. بر همین اساس هم رنگی تیره و سیاه دارد اما در معدود مواردی برای آن رنگ هایی همچون سفید و یا آبی نیز دیده می شود.

فروش نخ بخیه طبیعی

فروش نخ بخیه طبیعی اهمین ویژه ای دارد. تقریبا تمام مراکز درمانی از این محصول استفاده می کنند و آن را در بخش ویژه و برای حوادث نیز زیاد به کار می گیرند. از خصوصیاتی که انواع خوب این محصول دارند، میزان کشش در آنها می باشد که طی فرآیند جراحی این مسئله خیلی مهم محسوب می گردد.

گفته می شود که این قابلیت، یعنی کشکش نخ بخیه طبیعی سیلک، می تواند به مدت 2 سال ماندگاری داشته باشد که مدت زمان قابل توجهی است.