فروش انواع الیاف طبیعی شیراز

آیا در الیاف طبیعی از موارد شیمیایی هم استفاده شده است؟ آیا فروشگاهی در شیراز می شناسید که انواع الیاف طبیعی را به فروش برساند؟
ما دو نوع الیاف داریم که شامل موارد زیر است:

  1. الیاف نایلون: که از موارد شیمیایی در آن استفاده نشده که خود به سه دسته تقسیم می شود.
  2. الیاف شیمیایی: بعضی افراد آن را به عنوان الیاف مصنوعی می شناسند که ساخته دست بشر است و از روی الیاف طبیعی الگوبرداری شده است.

مولکول های تشکیل دهنده الیاف ها به صورت موازی با قدرت کم ولی طول زیاد کنار هم قرار گرفته اند و همچنین همانطور که مستحضر هستید و می دانید، چنانچه الیاف پلی استر در محیط مرطوب یا در آب فرو برده شوند، قابلیت جذب بالایی دارند.