فروش انواع الیاف زیبای شیشه

مزایای اصلی الیاف شیشه به شرح زیر است:
قیمت الیاف شیشه مناسب تر از سایر الیاف است.
مقدار بالای فروش الیاف شیشه سبب در دسترس بودن انواع مختلف آن باشد.
استحکام کششی الیاف شیشه ای بالا می‌باشد،
فیبر شیشه ای عایق الکتریکی خوبی است یا به عبارت دیگر الیاف شیشه رسانا نیستند.
مقاومت شیمیایی الیاف شیشه بالا بوده و مناسب محیط های مستعد خوردگی هستند.
مقاومت مناسب حرارتی