سایت اینترنتی پارچه نظامی استتار

منظور از استتار در لباس های نظامی با الیاف پلی استر چه می باشد؟ آشنایی با یک نمونه استتار در شغل نظامی
در شغل نیروی انتظامی برای اینکه نیروها از چشم دشمن پنهان باشند باید با توجه به شرایط اطراف و رنگ محیط خود را استتار کنند.

و مهمترین در استتار حذف رنگ های روشن و براق در کایه بخش ها می باشد یکی از این نمونه استتار ها استتار برفی می باشد که لباس ها را کاملا سفید پوش می کنند و برای خرید این محصول سایت های اینترنتی راه اندازی شده اند.