راهنمای خرید الیاف طبیعی و حیوانی

برای خرید الیاف طبیعی که ریشه گیاهی دارند و از برخی گیاهان به دست می آیند و ماهیتشان عوض نمی شود، و الیاف های حیوانی که از پوشش حیوانات تولید می شوند و مورد مصرف قرار می گیرند باید به مراکز توضیع این محصولات مراجع نمود. مهمترین های الیاف های طبیعی و حیوانی کدام ها هستند؟
الیاف نایلون به الیافی می گویند که از منشاء طبیعی به دست می آید و در آن منشاء های شیمیایی دخیل نیست کتان، پنبه، کنف و… ازجمله این الیاف است. الیاف حیوانی به الیافی می گویند که از پشم، مو و ابریشم به دست می آید.
منشاء هر یک از این الیاف های طبیعی و حیوانی با یکدیگر متفاوت است برای مثال منشاء الیاف های طبیعی (گیاهی) پنبه، نارگیل، کنف و… است و منشاء الیاف های حیوانی از وشش بدن حیوانات مثل گوسفند، کرم ابریشم، خرگوش و…به دست می آید. از بین الیاف پلی استر (گیاهی) و حیوانی مهمترین و پر مصرف ترین آن ها ابرشم، پشم و پنبه هستند که در برخی کشورها مثل ازبکستان، هند، مصر و… نقش مهمی ذر اقتصادشان دارد. برای خرید الیاف گیاهی و حیوانی و همچنین دیگر الیاف های تولیدی باید به یک سری نکات توجه کرد. الیاف های طبیعی ماهیتشان عوض نمی شود و الیاف حیوانی طی مراحل به الیاف تبدیل می شود.

برای خرید این الیاف ها می توان به مراکز فروش این محصولات مراجعه کرد یا از طریق فروشگاه های اینترنتی عرضه کننده این محصولات با مشورت مشاوران این فروشگاه ها بهتر خرید را به صورت عمده یا جزئی داشت.