دلایل منطقی برای انتخاب شلوار جین بگ زاپ دار که می توانید خریداری نمایید!

علت اینکه میگویند نمی توان این مدل شلوار را پوشید چیست؟ چرا پوشیدن شلوار جین برای من غیرممکن است، با توجه به اینکه معلمان زن همگی آن را می پوشند.”

از آنجایی که طبق قوانین مدرسه، دختران باید دامن بپوشند، دانش‌آموزان تنها زمانی می‌توانستند شلوار یا دامن را انتخاب کنند که کودکان یا سرپرستان آنها مسائل شخصی مربوط به خود را برای معلمان توضیح دهند.

فروشگاه لباس فرم از مقررات اطلاعی نداشت و به این ترتیب شلوار جین بگ زاپ دار را به دانش آموز فروخت و گزارش شد که منجر به سوء تفاهم شد.

اپراتور مدرسه در نهایت قوانین خود را اصلاح کرد تا همه دانش آموزان بتوانند بین دامن و شلوار یکی را انتخاب کنند.

شلوار

دانش آموز در مورد این تصمیم گفت: “الان می توانم آشکارا (شلوار بپوشم) “همه از اینکه می توانند هر کدام را که دوست دارند انتخاب کنند خوشحال هستند.”

مدیر آکادمی گفت که این اصلاحات برای مدرسه قابل توجه است.

مدیر مدرسه گفت: «این حادثه به ادامه بحث کمک کرد و به ما اجازه داد قوانین مدرسه جدید و بهتری را معرفی کنیم. طرز فکر مدیران و مربیان مدرسه باید متناسب با روند زمان تغییر کند.

اما از آن زمان محدودیت‌های خود را پس از مشکلات بهار گذشته بررسی کرده است و امیدوار است که هر کسی بتواند بین گزینه‌های بدون جنسیت یکی را انتخاب کند تا دانش‌آموزان بتوانند روزهای مدرسه خود را هم از نظر احساسی و هم از نظر جسمی به راحتی بگذرانند.

مورد مشابهی چند سال قبل در دبیرستان دیگری در استان اوزاکا گزارش شده بود.

به گفته یکی از مربیان، دانش آموز دختری که به تازگی در مدرسه شروع به کار کرده بود، به طور ناگهانی در فصل بهار شروع به پوشیدن شلوار یکدست کرد.

معلمان مدرسه که در مورد “چه باید کرد” متحیر بودند، بحث و گفتگو کردند.

آنها قوانین مدرسه را بررسی کردند و متوجه شدند که آنها به سادگی بیان می کنند که دانش آموزان “باید لباس فرم بپوشند”، بدون اینکه هیچ ماده ای به طور واضح دختران و پسران را به پوشیدن دامن و شلوار الزامی کند.

مربیان به این نتیجه رسیدند که رفتار دانش آموز “مشکلی ایجاد نمی کند” و دختر می تواند به پوشیدن شلوار در مدرسه ادامه دهد.