خصوصیات فیزیکی الیاف طبیعی پشم

الیاف طبیعی پشم همچنان به دلیل داشتن خصوصیات ویژه شان برای تولید انواع پارچه و لباس به کار می روند و استفاده از آنها کنار گذاشته نشده است.
اگر بخواهیم یکی از قدیمی ترین الیاف طبیعی را نام ببریم حتما باید به پشم اشاره کنیم.
استفاده از الیاف پشم قدمتی بسیار بالا دارد و از نظر دسته بندی به عنوان یک لیف طبیعی حیوانی به شمار می رود.
امروزه شاهد هستیم که تولیدات زیادی مخصوصا پارچه و لباس را از الیاف حیوانی پشم می سازند. اکنون با ذکر خصوصیات فیزیکی این الیاف، دلیل چرایی چنین انتخابی را روشن تر خواهیم کرد.

خصوصیات فیزیکی الیاف پشم

یکی ویژگی بارز که بین همه الیاف پلی استر اعم از گیاهی و حیوانی می توان مشاهده نمود، این است که مثل موجودات زنده دارای واکنش به محیط هستند. مثلا منافذ الیاف طبیعی در برابر سرما و گرما به ترتیب بسته و باز می شود. بدین ترتیب در گرم نگه داشتن یا خنک کردن بدن انسان کمک زیادی می کند.

این خصوصیت مشتریک بین الیاف نایلون، باعث می شود که همچنان به تهیه پوشاک از آنها توجهی ویژه شود.
مزیت دیگر الیاف طبیعی پشم در این است که می توان بارها و بارها آنها را تا زد و روی خودشان خم نمود بی آنکه دچار شکستگی تار و پود شوند.
خصوصیت الیاف پشم به این دو مورد ختم نمی شود و قابلیت جذب بالای رطوبت را می توان یکی دیگری از ویژگی های قابل ذکر دانست.