خرید انواع الیاف سلولزی طبیعی

الیاف سلولزی در رده طبیعی قرار دارند و خصوصیات موجود در ساختارشان باعث شده است که کیفیت بیشتری از دیگر انواع داشته باشند و خرید آنها مورد توجه افزون تری قرار گیرد.
الیاف گیاهی به چندین دسته تفکیک می شوند که ملاک های مختلفی برای این جداسازی وجود دارد.
یکی از این معیارها را می توان با توجه به ساختار آنها در نظر گرفت. شاید بتوان باجرات هم بیان نمود که این ساختار، تاثیری چشمگیر بر خصوصیات محصولاتی خواهد داشت که از الیاف طبیعی تولید می شوند.

ساختار الیاف سلولزی طبیعی

پنبه، کنف، کتان و همچنین رامی را جزو الیاف طبیعی به شمار می آورند که سه مورد اول، بیشتر برای خرید و فروش، عرضه می گردند. البته کنف و رامی در خصوصیتی مشترک هستند که استحکام آنها را بالا می برد و بر انواع الیاف پنبه ای، برتری می بخشد.

ساختار کنف و رامی به گونه ای است که مولکول های آنها به شکلی خاص در کنار هم نشانده شده اند و محکم بودن کل الیاف پلی استر از این چیدمان حاصل شده است. بر همین مبنا آنها را الیاف سلولزی یا گیاهی طبیعی بسیار مستحکم، می دانند و برای خرید، این شاخصه آنها، قطعا مورد توجه قرار می گیرد.
حتی در حین تولید محصولات مختلف نیز به این امر توجه می شود و لذا برای مثال نخ پنبه را در تولید طناب به کار می برند زیرا از کیفیت آن اطمینان خواهند داشت.
بدین ترتیب بیشترین حجم خرید کنف و دیگر الیاف سلولزی طبیعی مستحکم، برای ساخت محصولاتی به کار می رود که نیازمند ساختاری به هم پیوسته و محکم دارند.