تولید و فروش انواع الیاف شیشه

تن الیافی در حقیقت نوعی کامپوزیت است که با به کارگیری الیاف پلی استر تقویت¬کننده داخل مخلوط بتن، مقاومت کششی و فشاری آن، فوق‌العاده افزایش می¬یابد. این ترکیب کامپوزیتی، یکپارچگی و پیوستگی مناسبی داشته و امکان استفاده از بتن به عنوان یک مادة شکل ¬پذیر جهت تولید سطوح مقاوم پرانحنا را فراهم می¬آورد.

بتن الیافی از قابلیت جذب انرژی بالایی نیز برخوردار است و تحت اثر بارهای ضربه¬ای به راحتی از هم پاشیده نمی¬شود. شاهد تاریخی این فناوری، کاربرد کاهگل در بنای ساختمان است. در واقع بتن الیافی نوع پیشرفتة این تکنولوژی می‌باشد که الیاف طبیعی و مصنوعی جدید، جانشین کاه و سیمان جانشین گل به کار رفته در ترکیب کاهگل شده‌اند.

مزایای استفاده از الیاف شیشه در بتن عبارتند از:

مقاومت د‍ر مقابل تورق،ترک خوردگی و سایش
مقاومت در مقابل تنش های خستگی
مقاومت عالی در مقابل ضربه
قابلیت کششی وظرفیت زیاد تغییر شکل نسبی
قابلیت باربری بعد از ترک خوردگی
افزایش در میزان جذب انرژی
افزایش مقاومت بتن در برابر آتش
افزایش استحکام سطح بتن
افزایش عمر بتن