تولید جدیدترین نخ طبیعی جدید

جدیدترین نخ طبیعی در کشور چرا تولید شده و دسته بندی نخ های طبیعی چگونه میباشد و در چه انواعی تولید میشود؟این موضوعات در زیر بحث شده است.نخ های طبیعی به نخ هایی گفته میشود که در تولید انها از مواد شیمیایی استفاده نشده و در ۲دسته گیاهی و حیوانی قرار میگیرد این نخ ها در الیاف گیاهی مثل پنبه،کتان و…و در الیاف حیوانی مثل ابریشم و پشم و… هستند این نخ ها از ارزش بالای در تجارت کشور و رونق اقتصادی برخودار است. با توجه به نیاز صنعت نساجی به این الیاف در مقدار زیادی تولید شده و یا وارد کشور میشود.
منبع: پوشاک ایرانی