تولید جدیدترین الیاف شیشه

الیاف طبیعی مشهورترین تقویت کننده مورد استفاده در صنعت کامپوزیت میباشد و انواع مختلفی از آن بصورت تجاری وجود دارند.
ترکیبات شیمیایی این الیاف با هم متفاوت است و هر کدام برای کاربرد خاصی AR،ECR،C،S ،E مناسب است.

درصد الیاف مورد استفاده در کامپوزیتهای مهندسی الیاف شیشه میباشد. الیاف نایلون استحکام ۹۰تقریباَ و سختی مناسبی دارد. خواص مکانیکی خود را در دماهای بالا حفظ میکند. مقاومت رطوبت و خوردگی مناسبی دارد و نسبتاَ ارزان است. تقسیم بندی شش نوع الیاف شیشه و ترکیب درصدهای آن در زیر نشان داده شده است.
الیاف پلی استر بدلیل دارا بودن الاستیسیته عالی، دانسیته پایین، مقاومت در برابر شوکهای حرارتی، قیمت پایین و عایق الکتریکی در موارد ذیل مورد استفاده قرار میگیرد:
صنایع عایق کاری، الکتریکی و صوتی، صنایع ورزشی، صنایع هوافضا، خودروسازی، ساخت نیروگاههای بادی، کشتی سازی، صنایع نظامی، صنایع ساختمان و شیمیایی را میتوان نام برد.