تولید بهترین الیاف شیشه high silica

تولید بهترین الیاف پلی استر high silica از جانب این تولید کننده معتبر خارجی همچنان در سطح وسیعی ادامه داشته و موجب رونق گرفتن بازار فروش این محصول شده است.

یکی از معروفترین انواع الیاف طبیعی با کیفیت و در بازار الیاف high silica بوده که توانسته است به دلیل استحکام بافت های شیشه ای و استفاده از الیاف شیشه ای بسیار مقاوم در صنایع نظامی و تولید انواع لباس نظامی و چتر نجات به کار گرفته شده و تولیدکنندگان متعددی در خارج یا داخل کشور نسبت به تولید بهترین نمونه الیاف شیشه ای مذکور اقدام می نمایند.