تولید انواع الیاف پلی استر قم

تولید انواع الیاف پلی استر قم توسط کارخانه های تولیدی در چه سطحی می باشند؟
یکی از شهر هایی که در کشور ایران مشغول به تولید الیاف پلی استر می باشند شهر مذهبی قم می باشد که انواع و اقسام الیاف پلی استر را تولید می کنند. الیاف پلی استر قم در درجه های کیفی متفاوت در بازار های شهر های مختلف برای تولید نخ و ویسکوز ارایه می شوند.
تولید انواع الیاف پلی استر قم در کارخانه های تولیدی به صورت عمده می باشد که از طریق نمایندگی های پخش وارد بازار ها می شوند.

منبع: پوشاک ایرانی