تولید انواع الیاف پلی استر آنتی باکتریال

ولید انواع الیاف پلی استر آنتی باکتریا در ایران در چه سطحی می باشد؟ انواع الیاف پلی استر آنتی باکتریال به چه صورتی در بازار عرضه می شوند؟
یک نمونه از الیاف پلی استر که در بازار های ایران موجود می باشد الیاف پلی استر آنتی باکتریال استکه به طور عمده در کارخانه ها تولید می شوند. این الیاف معمولا در زمینه های صنعتی و مشاغل حساس استفاده می شوند. الیاف پلی استر آنتی باکتریال با دوام، نرم، سبک، بهداشتی می باشند و در بازار از طریق اینترنت عرضه می شوند که به این روش عرضه اینترنتی می گویند.
منبع: پوشاک ایرانی