تخت بیمارستانی فرافن موجب شفای بیماران شد

مقاله ارائه شده به خواننده تلاشی است برای گسترش درک فعالیت های بیمارستان ها که کارکرد آن تا حد زیادی به حجم صندوق تخت بستگی دارد.

انگیزه نویسندگان برای انجام این مطالعه با توجه به روند فعلی جهانی به سمت کاهش تخت‌های بستری بود. با این حال، علیرغم کاهش گسترده، “تخت ها” دائماً خود را یادآوری می کنند.

که آنها “مقوله های تاریخی” خشک و انتزاعی نیستند. علاوه بر این، علیرغم کاهش گسترده تعداد تخت‌ها، هر کشوری با «سنگ‌های مانع»، تصمیمات خاص خود و روش خاص خود برای توسعه مراقبت‌های بهداشتی مواجه شده است.

یعنی مشکل از نظر تاریخی، اقتصادی، حرفه‌ای، سیاسی، سازمانی و غیره آنقدر پیچیده و نامشخص بود که به سختی می‌توان تمام مسائل اصلاح تخت‌های بستری را در یک نسخه مجله یا روزنامه تحلیل کرد.

برای بسیاری از مردم، بیمارستان ها به مظهر مراقبت های بهداشتی مدرن تبدیل شده اند. با این حال، در بسیاری از کشورها نقش بیمارستان‌های اورژانسی با تاکید بر تشخیص و درمان سرپایی به جای مراقبت‌های طولانی‌مدت بیمارستانی در حال تغییر است.

این امر منجر به کاهش تخت بیمارستانی فرافن می شود. در کشورهای مختلف، تعداد آنها به طور قابل توجهی متفاوت است. علاوه بر این، مراقبت های بیمارستانی نسبتاً گران است.

و انگیزه اقتصادی برای کاهش تخت های بیمارستانی فراهم می کند. در این راستا تجربه کشورهایی که در آنها کاهش تعداد تخت ها و همچنین پیامدهای چنین کاهشی برای طرف های مختلف بسیار مورد توجه است.

این مقاله به بررسی تغییرات تعداد تخت ها در کشورهای اروپایی می پردازد. در سال های اخیر و توضیحات احتمالی برای این تغییرات ارائه می دهد.

به هیچ وجه نمی خواهم با یک بیماری جدید به بیمارستان برگردم، اما رسماً اعلام می کنم: برای این مدت خدا را شاکرم. او در هر فرصتی تدریس می کند.

بیماری واقعا بهترین زمان است. وقت آن است که تجدید نظر کنید و یاد بگیرید که سپاسگزار باشید. به هر حال، معلوم شد که فرشته نام بسیار گویایی دارد.