تجارت اینترنتی الیاف پلی استر قم

بسیاری از الیاف پلی استر که در کارخانه های قم ساخته می شوند از طریق اینترنت خرید و فروش می شوند. این کار باعث رونق کسب و کار و تجارت اینترنتی شده است.

الیاف پلی استر در انواع و نمونه های مختلف تولید می شوند از این الیاف امروزه در صنعت فرش بسیار استفاده می شود. الیاف نایلون دارای مزیت های بسیاری می باشد که به راحتی قابل شست و شو می باشند و زود چروک نمی شوند. انواع مختلفی از این الیاف توسط شرکتهای صنعتی استان قم تولید و از طریق سایت های اینترنتی به فروش می رسند. بسیاری از تجار داخلی این الیاف را از طریق اینترنت در کشورهای دیگر به فروش می رسانند.