تاریخچه مصرفی گز پشمک حاج عبدالله در ایران از دیدگاه محققین اروپایی!

ترکیبات مصرفی در دسر سوهان قم به شرح زیر می باشد:
ترکیبات اصلی جوانه گندم، آرد، زرده تخم مرغ، گلاب، شکر، کره یا روغن نباتی، زعفران، هل، بادام، پسته یا بادام زمینی است.

سوهان قم:
سوهان به فارسی: سوهان، به رومی: sohān یک تافی ترد زعفرانی سنتی ایرانی است که در ایران ساخته می شود.

مواد تشکیل دهنده آن شامل جوانه گندم، آرد، زرده تخم مرغ، گلاب، شکر، کره یا روغن نباتی، زعفران، هل و خلال بادام و پسته است.

سوهان

سوهان خاستگاه قم ایران است سوهان انواع مختلفی دارد: از جمله سوهان عسلی، سوهان کنجدی، سوهان حلوا، سوهان بادام، سوهان گازی، سوهان لقمه، سوهان کره، سوهان پشمکی و سوهان دسر و گز پشمک حاج عبدالله  است.

برخی معتقدند وقتی مظفرالدین شاه قاجار به قم سفر کرد و با حلوای قمی پذیرایی کرد، آن را به سوهان (سوهان کلمه فارسی به معنای سوهان یا سوهان) تشبیه کرد که غذایی را که خورده بود به خوبی هضم می کرد.

  • سوهان پاپدی
  • شکرپره
  • سوهان حلوا
  • سوهان واقعی
  • بادام زمینی ترد و شکننده
  • بیسکویت فلورانسی

سوهان انواع مختلفی دارد از جمله سوهان عسلی، سوهان کنجدی، حلوای سوهان، سوهان بادامی، سوهان گزی، سوهان لقمه، سوهان کره ای، سوهان پشمکی (پنبه ای) و سوهان دسر است.

برخی معتقدند وقتی مظفرالدین شاه قاجار به قم سفر کرد و با حلوای قمی پذیرایی شد، آن را به سوهان (سوهان کلمه فارسی به معنی سوهان یا سوهان) تشبیه کرد که غذای او را هضم می کرد.

زمینه و هدف مطالعه: سوهان یکی از محصولات قنادی تولید شده در قم است آلودگی میکروبی اقلام قنادی از نظر مسائل بهداشتی و اقتصادی بسیار مهم است.

این نوع فساد زمان نگهداری را کوتاه می کند و باعث شیوع مسمومیت غذایی می شود با توجه به استفاده زیاد از این محصولات، اجرای مدیریت میکروبیولوژیکی برای بهبود ماندگاری و حفظ کیفیت حیاتی است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح آلودگی میکروبیولوژیکی در سوهان انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، محصولات سوهان قم بر اساس کد سلامت، آرم استاندارد و گواهی‌های ISO طبقه‌بندی شدند.

سپس از نمایندگی رسمی در قم خریداری شد. آزمایش‌های تشخیصی و شمارشی برای انتروباکتریاسه، اشریشیا کلی، استافیلوکوک کواگولاز مثبت و همچنین کپک‌ها و مخمرها مطابق با استانداردهای ملی  انجام شد.

یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که 4/71 درصد نمونه‌ها حاوی انتروباکتریاسه و 2/14 درصد از نمونه‌ها دارای استافیلوکوک کواگولاز مثبت بالاتر از سطح استاندارد تعیین‌شده بودند.

همچنین هیچ موردی از آلودگی با کپک، مخمر و اشریشیاکلی در بین نمونه ها مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر ضرورت اجرای دقیق اقدامات بهداشتی را در کارخانه‌های سازنده این محصول نشان می‌دهد.