بازار فروش الیاف شیشه دو جهته

بازار فروش الیاف شیشه دو جهته به دلیل نیاز به این محصول در انواع سازه های صنعتی و عمرانی از تنوع بسیار مناسبی چهت انجام معاملات در این زمینه برخوردار می باشد.
از الیاف شیشه دوجهته برای استحکام و مقاوم نموده سازه های مختلف استفاده شده که توسط شرکت های مختلفی در ایران وجهان این محصول در بازار فروش عرضه می شود و این محصول با دارا بودن پلی استر از مقاومت زیادی برخوردار بوده و در ساخت پل ها و صنایع نفت و پتروشیمی نیز کاربردهای فراوانی دارد.