بازار تولید انواع الیاف شیشه

تقریباً ۹۰ درصد الیاف مورد استفاده در کامپوزیتهای مهندسی الیاف طبیعی می‌باشد. الیاف شیشه استحکام و سختی مناسبی دارد، خواص مکانیکی خود را در دماهای بالا حفظ می‌کند، مقاومت رطوبت و خوردگی مناسبی دارد و نسبتاً ارزان است.

تقسیم‌بندی شش نوع الیاف پلی استر و ترکیب درصدهای آن در زیر نشان داده شده‌است:

glass- Eمصارف عمومی
glass- Rخواص مکانیکی بالاتر
glass-S خواص مکانیکی بالاتر
glass-c مقاومت شیمیایی مناسب
glass-ECR مقاومت اسید و باز خوب
glass-AR مقاومت اسید و باز خوب