بازار الیاف سلولزی طبیعی ایران

الیاف طبیعی همان الیاف گیاهی هستند که طبیعی محسوب می گردند و در بازار ایران، فروش فوق العاده ای دارند.
بیایید با هم نگاهی به مجموعه الیاف طبیعی گیاهی بیاندازیم.
به خوبی مشخص است که الیاف پلی استر در در خانواده ای بزرگ گنجانده می شوند که یکی از آنها الیاف حیوانی و دیگری الیاف گیاهی است. گیاهان دارای سلولز هستند و بسیار مرسوم است که الیاف حاصل از آنها را سلولزی بنامند.
از جمله الیاف سلولزی بسیار خوب پنبه است که مصرفی فوق العاده چشمگیر دارد. امروزه در تهیه انواع لباس گرفته تا صنایعی که به تولید تشک و امثال آن می پردازند، الیاف پنبه مورد استفاده هستند و همین الان می توانید در محل زندگی خود، تعدای از آنها را برشمارید. این امر به گستردگی مصرف الیاف طبیعی سلولزی اشاره دارد.

بازار الیاف طبیعی ایران

بدیهی است که در ایران، الیاف نایلون خیلی مورد استفاده قرار گیرند و چون این محصول، در جهان مطرح است، بازار آن هم به تبعیت از نرخ جهانی، دستخوش تغییر می باشد. لذا برای آن قیمت جهانی تعریف می شود و وجود نوسانات در بازارش، امری دور از انتظار نیست.
ایران خود می تواند بخش زیادی از الیاف سلولزی پنبه و دیگر انواع را تولید کند تا مقداری از نیاز خود را برآورده سازد اما واردات این محصولات به بازار ایران، از کشورهای مختلفی اتفاق می افتد تا بیش از پیش به نیاز موجود در خصوص تامین الیاف طبیعی، پاسخ گفته شود.

به طور کل الیاف طبیعی به سبب سازگاری بالا و آسیب های ناچیزشان خیلی بهتر محسوب می گردند و لذا تولیدات عاید شده از آنها هم می توانند از این منظر، باکیفیت تر شناخته شوند.