الیاف بافته شده در لباس جودوکار از طلا بود!!

لباس ورزشکاران باید به گونه باشد که اجازه فعالیت را به آنها بدهد که البته آنها می توانند با استفاده از الیاف طلا نیز تغییراتی را در ظاهر آن ایجاد نمایند که آراد برندینگ ادامه ماجرا را برای شما نقل می کند.

برای اینکه حساسیت های پوستی برای شما ایجاد نشود، می بایست تمهیداتی به وجود بیایند که به عنوان مثال شما بتوانید به راحتی الیاف طبیعی پنبه را تهیه نمایید و از آن لباس بدوزید.

مراکز زیادی در بخش تولیدات محصولات نساجی فعالیت دارند که الیاف طبیعی قم یکی از قدیمی های این بخش می باشد که با سابقه ی طولانی مدت به عنوان یک الگو رفتار می کند.

محصولات زیادی در اطراف ما وجود دارند که ما فکر نمی کنیم که بشود از آنها نمونه های دیگری به دست آورد اما سرامیک الیاف پتویی به کلی می تواند نظر ما را عوض کند.